20

Monday, March

Egzekucje komornicze

Globalizacja i przyszłość
 /  / Globalizacja i przyszłość
Globalizacja i przyszłość

Globalizacja i przyszłość

Globalizacja i przyszłość kawały erotyczne

Bez wątpienia mamy okazję żyć w czasach, gdy znany nam świat stał się globalną wioską. Przepływ informacji, kapitału i zasobów ludzkich odbywa się na całym świecie każdego dnia, w stopniu niespotykanym dotychczas nigdy wcześniej w historii ludzkości. Należy się spodziewać, że wraz z dalszym rozwojem cywilizacyjnym proces ten będzie postępował. Już dzisiaj bardzo wiele firm prowadzi swoją działalność na terenie wielu różnych krajów, odmiennych zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym. Wraz z dalszym postępem rozwoju technologii, zarówno w dziedzinie komunikacji jak i transportu, pojawianiem się coraz to nowszych, tańszych i łatwiejszych metod porozumiewania się i przemieszczania, relacje ekonomiczne i kulturowe będą się zacieśniały pomiędzy wszystkimi państwami na całym świecie. Być może era państw narodowych dobiega końca i będziemy żyć w świecie podzielonym raczej nie na kraje, a Wschód i Zachód, jak dziś już często mówi się o współczesnych cywilizacjach. Proces globalizacji będzie z pewnością dalej postępował i to on zadecyduje o przyszłym kształcie naszego świata.

About the author:

Related posts